Orakelkort

Her legger jeg ut kollektive orakelkort tolkninger.
-Ukentlig, månedlig eller når det er riktig.
Med kollektivt kan det menes hele menneskeheten, verden, i Norge, for de som interesserer seg for tarot/orakelkort eller for akkurat du som leser dette.
Kortene jeg legger tolkes på den måten jeg føler er riktig, men du er selvsagt velkommen til å tolke dem på den måten du føler er riktig for deg.